Gena ir Kūlverstukas

2011-07-29

Gena ir Kūlverstukas

Kūlverstukas pasakoja vienam iš pionierių:
- Žinai, grįžtu aš kartą namo, žiūriu Gena apsirengęs moteriška suknele.
Pionierius pasimetęs:
- Ir ką tu jam pasakei?
- Kaip tai ką? Sakau, "ei, Žalias, tu čia ką išsi3.14sinėji?"
- Na, na...
- O tas krokodilas ir sako "ne toks aš ir žalias, pupuli!"

http://ping.fm/GejnU

No comments: