Troleibuse

2011-08-01

Troleibuse

Troleibuse senutė prašo, kad pankas jai užleistų sėdimąją vietą. Pankas klausia:
- Na ką, močiute, kojeles skauda?
- Skauda, anūkėli, skauda...
- O kai pati jauna buvai ar vietą senesniems užleisdavai?
- Užleisdavau, vaikeli, užleisdavau...
- Va, todėl kojeles ir skauda!

http://ping.fm/zmNc8

No comments: