Žydas bare

2011-09-01

Žydas bare

Užeina žydelis į barą ir užsisako pigiausios degtinės butelį. Padavėjas atneša degtinės butelį. Klientas sėdi 5 minutes, bet negeria. Vėl pasikviečia
oficiantą ir prašo nunešti degtinę ir atnešti brangiausio konjako. Oficiantas išpildo šį prašymą. Žydelis pasigardžiuodamas išgeria konjaką, apsirengia paltą, užsideda
skrybėlę ir svirduliuoja išėjimo link. Padavėjas vejasi ir šaukia:
- Tamsta, jūs nesusimokėjote už konjaką!
- Bet aš jums mainais už konjaką degtinę atidaviau...
- Na, jūs ir už degtinę nemokėjote.
- Bet aš jos ir negėriau!

http://ping.fm/RHf4k

No comments: