Religija

2011-09-30

Religija

Diskutuoja kunigas, mula ir rabinas kieno gi religija tikresnė ir stipresnė.
Kunigas:
- Plaukiau aš valtimi per ežerą. Staiga užėjo baisi audra, dangus su vandeniu maišėsi. Suklupau valties viduryje ir pradėjau melstis "Viešpati! Apsaugok savo avelę!". Ir ką jūs manote? Visur siautė audra, o maždaug trijų metrų spinduliu aplink mano valtį vanduo it veidrodis ramus tapo.
Mula:
- Keliavau aš per dykumą raitas ant kupranugario. Staiga kilo siaubinga smėlio audra. Smėlis taip ir būtų užpustęs mus, bet aš iškėliau rankas į dangų ir pradėjau melstis "Visagali Alachai! Suteik prieglobstį savo tarnui!" Ir ką jūs manote? Aplink stūgauja smėlio viesulas,o maždaug šešių pėdų spinduliu aplink mano kupranugarį - tylu, ramu it oazėje.
Rabinas:
- O štai aš phraeitą šeštadienį vaikšinėju ghreta hRaudų Sienos ihr matau ant žemės mėtosi 100 dolehrių banknotas. Pakelti jo, gi, negaliu - šabašas. Na, ihr khreipiausi aš pas dievulį: "O, Tėve, padėk man!" Ihr ką jūs manote? Visuhr aplink šeštadienis, o penkių methrų spinduliu aplink banknotą - ketvihrtadienis!

http://ping.fm/lOCAl

No comments: