Pagalba

2011-09-30

Pagalba

Sėdi aklas elgeta prie bažnyčios. Ant jo kaklo pakabinta lentelė su užrašu "PADĖKITE AKLAM", tačiau nei vienas iš praeivių neįmeta į kepurę pinigų. Pro šalį eina publicistikos žurnalistas ir sako:
- Pas tave lentelės užrašas neteisingas. Reikia užrašyti kitokį tekstą. Žmonės tada tikrai pinigų duos.
- Ne, taip netinka. Prie Dievo namų aš negaliu meluoti.
- Nereikia meluoti! Paklausyk manęs aš šituose reikaluose gaudausi. Duok lentelę, tekstą aš jau sugalvojau...
Geradaris užrašo naują tekstą. Po šio pasikeitimo pinigai pasipila it iš dangaus lietus. Aklasis elgeta sėdi ir nesupranta ką tokio užrašė žurnalistas. Neiškentęs paprašo vieno berniuko perskaityti tekstą. Berniukas jam garsiai perskaito:
- "GREIT ATEIS PAVASARIS, BET AŠ JO NEGALĖSIU PAMATYTI"...

http://ping.fm/LddpI

No comments: