Žadintuvas

2011-09-06

Žadintuvas

00:00val. skambutis į policijos nuovadą:
- Labas vakahras. Čia hRabinovičius skambina. Ahr galite pasakyti kiek valandų?
- 12 val. nakties...
Po penkių minučių vėl pasigirsta skambutis:
- Labas vakahras. Čia hRabinovičius skambina. Ahr galite pasakyti kiek valandų?
- Bet jūs, gi, ką tik skambinote!
- Taip, bet jau kažkiek laiko phraėjo, o man būtina žinoti kiek dabahr laiko.
- 12 val. 5 min. nakties...
Po penkių minučių vėl skambutis:
- Labas vakahras. Čia hRabinovičius skambina. Ahr galite pasakyti kiek valandų?
- #%^%#%%^!!! Vardan dievo meilės... Atvažiuokite ir atsiimkite tą savo konfiskuotą žadintuvą!

http://bit.ly/pkUOwP

No comments: