Jogas

2011-09-23

Jogas

Alpinistas palengva ropščiasi į visiškai vertikalią uolą ir pamato, kad virš jo galvos kabo jogas. Kairiame delne pas jį knyga, o kita ranka laikosi už uolos.
- Ei, tu jogas?
- Jogas, jogas... - atsako šis neatitraukdamas akių nuo puslapio.
- O ar tiesą kalba žmonės, kad jogai gali daryti visokius neįmanomus triukus?
- Meluoja tie žmonės... - abejingai atsako jogas ir dešine ranka perverčia puslapį.

http://ping.fm/YfRRb

No comments: