Krizė

2011-09-16

Krizė

2009-ieji. Vidurnaktis. Finansų ministro Šemetos namuose skamba telefonas. Užsimiegojęs ministras lėtai pakelia ragelį:
- Klausau...
- Sveikas, čia Andrius skambina. Greit atsakyk man: plėšri žuvis, gyvenanti Amazonėje, 8 raidės, antroji raidė - "i".
- Gerbiamas premjere, 02 val. nakties... visi normalūs žmonės senai miega...
- Nieko sau!.. Tik pamanykite!.. Visoje šalyje krizė, o jis sau MIEGA!!!

http://ping.fm/IvDqj

No comments: