Gražtas

2011-08-05

Gražtas

Sėdi Abraomas ir Sara namie. Mato pro langą pas juos Joškė eina.
Abraomas sako Sarai:
- Žiūhrėk, ateina mūsų kaimynas. Gahrantuoju, kad vėl ką nohrs iškaulins iš manęs...
Pro duris įeina Joškė:
- Abhraomėli, ar hreikės šiandien dhrelės?
- Taip! Visą dieną skyles ghrešiu!
- O, kaip nuostabu, ahr galėtum man savo meškehres paskolinti?

http://ping.fm/83GtE

No comments: