Maudynės

2011-11-07

Maudynės

Važiuoja šeima automobiliu ir patenka į didelį eismo kamštį ant tilto. Veikti nėra kas, tai dairosi per langus į upę. Staiga 5-metė dukrelė sako:
- Mama, mama! Eime maudytis!
- Negalima, dukrele, dar anksti maudytis. Lauke šalta.
- Štai dėdės aname upės krante maudosi. Vadinasi - ne šalta... - nesupranta mažoji.
- Tie dėdės degtinės prisigėrė, todėl jiems dabar labai karšta.
- O kodėl mes degtinės niekada negeriame?

http://ping.fm/Nnsax

No comments: