Sunkmetis

2013-02-13

Sunkmetis


Sunkmetis skaudžiai palietė įvairius visuomenės sluoksnius, bet ne ant tiek, jog politikai būtų ko nors ėmęsi.

http://goo.gl/D6Dyr


No comments: