Užrašas

2013-02-13

Užrašas


Užrašas ant paminklo kapinėse:
"Sara, neik taip dažnai! Duok bent čia pailsėti!"

http://goo.gl/D6Dyr


No comments: