Barakas

2012-07-16

Barakas


Studentas į savo bendrabučio kambarėlį atsiveda pasiturinčių tėvų dukrą - savo merginą. Matydamas, jog jai higieninės barako sąlygos yra nepriimtinos drąsina ją:
- Nebijok, gi. Užeik, sėsk ant lovos.
- Ant lovos? Ji turbūt knibžda utėlėmis!
- Kokios dar utėlės?! Jas jau senai tarakonai suėdė!

http://goo.gl/zdIVW


No comments: