Kalėdų Senelis vs. Sistemų Administratorius

2008-01-17

Kalėdų Senelis vs. Sistemų Administratorius

Kalėdų Senelis ir Sistemų Administratorius. Dvi profesijos ir du skirtingi gyvenimai (aut. past. du "sulaužyti" likimimai (-: ). Taip, bet tik tada jei lyginate paviršutiniškai. Kiek ilgiau pamąsčius galima surasti išties daug panašumų. Žemiau pateiktas sąrašas, bruožų, būdingų Kalėdų Seneliui, tačiau pakanka skaitant vietoje baltabarzdžio dėdulės įrašyti "Sistemų Administratorius" ir atsiveria akys. Žinoma, ne visi šių dviejų profesijų atstovai 100% atitinka pateiktus apibūdinimus, bet bent didžiąją dalį - tikrai. Beje, turint kažkiek laiko bei lakią vaizduotę tokį sąrašą galima dar labiau pratęsti.

1. Kalėdų Senelis keistai rengiasi.
2. Tikimybė, kad gausite tai, ko prašėte Kalėdų Senelio, yra minimali.
3. Kalėdų Senelis beveik niekada neatsakinėja į jam sunčiamus laiškus.
4. Niekas tiksliai nežino kas išmokino Kalėdų Senelį daryti tai, ką jis daro, bei iš kur jis gauna darbo įrankius.
5. Kalėdų Senelio visiškai nejaudina jūsų neatliktų gerų darbų terminai.
6. Jūsų tėvai pasakojimuose Kalėdų Seneliui dažnai suteikia antgamtinių galių, tačiau galų gale jiems dažnai tenka daryti viską patiems.
7. Niekas tiksliai nežino kam už savo veiksmus atsakingas Kalėdų Senelis.
8. Kalėdų Senelis juokiasi keistai, garsiai ir dažnai.
9. Kalėdų Senelis viską stebi ir žino kas buvo blogas arba labai blogas.
10. Tik nestabilios psichikos žmogus gali šmeižti Kalėdų Senelį jam pačiam tai girdint.
11. Kalėdų Senelis pavestas jam užduotis įgyvendina tada, kai niekas to nemato.
12. Kartais Kalėdų Seneliui tenka dirbti švenčių dienomis ar savaitgaliais.
13. Jums atrodo, kad Kalėdų Senelis yra tik vienas, tačiau gamtoje jų aptikti galima ir daugiau.
14. Kalėdų Senelis žino: kad ir kiek daug būtų prašymų, visiems tereikia tik "naujų žaisliukų".
15. Neaišku kur, neaišku kaip, bet Kalėdų Senelis susirado sau žmoną.
16. Ten, kur žmonės Kalėdų Senelio fenomenu netiki, būtinai yra kažkas, kas daro tą patį darbą kaip ir Kalėdų Senelis. Tik pavadinimas jo kitoks.
17. Žmonėms neužtenka vien tik matyti Kalėdų Senelio darbo rezultatus. Jie pastoviai uždavinėja klausimus apie tai, kaip jam pavyksta tai padaryti. Beje, jiems netinka ir atsakymas, jog tai - stebuklas.
18. Kalėdų Senelio vizito laukia visi - net ir netikintys.
19. Kalėdų Senelis vienintelis juokiasi iš savo sąmojų ar išdaigų.
20. Kalėdų Senelis niekada nesuras kitokio tipo darbo dėl labai specifiško gyvenimo aprašymo.
21. Tam, kad atliktų tai, kas jam pavesta, Kalėdų Senelis turi šliaužti, lįsti ir ropoti į siauras bei nešvarias vietas... net jei tuo metu dėvi "išeiginį" kostiumą.
22. Ir paskutinis... Net jei Kalėdų Senelio atliekamas darbas iš tikrųjų nėra materealus, gyventi, dėl to, neva, atliekamo darbo, darosi lengviau.

(Šaltinis XAKEP)

* visų punktų tekstas verstas iš rusų kalbos bei kiek pakoreguotas. Kaip ten bebūtų, manau, kad esmė nepakito.

No comments: