Ruso, prancūzo ir anglo nesėkmes

2011-02-15

Ruso, prancūzo ir anglo nesėkmes

Rusas, prancūzas ir anglas kalbasi apie nesėkmes. Prancūzas:
- Einu, matau priekyje merginą. Pradėjau vytis, o ji įlipo į autobusą ir nuvažiavo. Man taip nepasisekė!
- Einu aš gatve, - tęsia anglas. - Stotelėje matau dvi merginas. Bėgu link jų, bet atvyko autobusas ir merginos išvažiavo. Man taip nenuskilo!
Rusas pasakoja:
- Kartą einu aš tamsiu skersgatviu. Man iš paskos sėlina du 3.14derastai, o aplinkui nei stotelės, nei autobuso...

http://goo.gl/kKKmb

No comments: