Testas parodys

2011-03-08

Testas parodys

Po aistringo sekso.
- Ar tu laimingas? - klausia mergina.
- Be galo, o tu?! - atsako vaikinas.
- Na, testas parodys...

http://goo.gl/9bGLK

No comments: