Vagies ir prostitutės atžalos

2011-03-30

Vagies ir prostitutės atžalos

Seniausių profesijų atstovai, vagis ir prostitutė, nusprendė susituokti. Visi jiems gimę vaikai tapo aukščiausio lygio politikais.

http://goo.gl/QqZzN

No comments: