Gražiai elgtis

2011-04-26

Gražiai elgtis

- Petriukai, elkis gražiai. Prisimeni, pasakoje viščiukai elgėsi netinkamai, todėl lapė juos suėdė.
- Prisimenu! - verkdamas atsakė Petriukas, - bet jeigu viščiukų nesuės lapė, tai suvalgysime mes!..

http://goo.gl/Oodee

No comments: