Autobuso vairuotojas

2011-05-10

Autobuso vairuotojas

Žmogelis kiek tik valiodamas bėga paskui nuvažiuojantį autobusą, griūva, keliasi ir bėga. Vėl griūva, atsikelia, bėga. Autobuso viduje visi leipsta iš juoko.
- Vyriški, jei dar kartą pargriūsite, mes apsimyšime! - per atvirą langą šaukia mergina.
- Jūs tuoj ir apsišiksite. Aš - šio autobuso vairuotojas!

http://goo.gl/KLBgK

No comments: