Tabako pramonė

2011-06-02

Tabako pramonė

Jei tikėti statistikos duomenimis, tai amerikiečių tabako pramonė duoda 2,3 milijonus darbo vietų - ir čia neįskaitant, daktarų, medicinos seserų, rentgenologų, kitų sveikatos apsaugos darbuotojų, gaisrininkų, cheminių valyklų darbuotojų, vaistininkų, stalių ir duobkasių.

http://goo.gl/InfTr

No comments: