Dievulis padės

2011-08-19

Dievulis padės

Atveda naujojo ruso (NR) dukra savo mylimąjį, seminarijos absolventą, supažindinti su tėveliu. NR pasilieka su išrinktuoju akis į akį ir kamantinėja:
- Tu turbūt žinai, kad kas antrą savaitgalį mano dukra mėgsta praleisti užsienio kurortuose? Ką tu darysi dėl to?
- Dievulis padės.
- Ji ir kailinius keičia dažniau nei tu kojines...
- Dievulis padės.
- Prabangias mašinas kas savaitę keičia...
- Dievulis padės.
Na, visi atsakymai pas jaunąjį teologą tie patys. Po šio pokalbio dukrelė klausia NR:
- Tėveli ar tau patiko mano draugas?
- Bahūras - šiaip sau... Bet, kad jis mane iš karto dievu vadina, tai labai gerai...

http://ping.fm/SK6Ic

No comments: