SOS

2011-10-25

SOS

Kažkur Indijos vandenyno gelmėmis plaukia Rusų povandeninis laivas. Kapitonas klausia šturmano:
- Kur mes dabar randamės?
- Niekas nežino, tamsta kapitone, vakar visą techninį įrangos spiritą išgėrėm. Niekas nebeveikia.
- Supratau. Pakelt periskopą!
- Periskopas pakeltas!
- Prieš mus tankeris su Nigerijos vėliava. Paruošti torpedas! - šaukia kapitonas.
- Torpedos paruoštos!
- Ugnis!!!
- Torpedos pataikė iš pirmo karto, tamsta kapitone. Tankeris skęsta...
- Siųskite S.O.S. signalą, - atsitraukdamas nuo periskopo niūriai ištarė kapitonas - bet, vyrai, susitariam, kad čia paskutinis kartas!?

http://ping.fm/CF05O

No comments: