Jaunas tėvas

2011-11-22

Jaunas tėvas

Ankstyvas rytas. Tirštai prirūkytoje virtuvėje sėdi jaunas, ilgaplaukis vyriškis. Dantyse jau užgesusi cigaretės nuorūka, o rankose gitara. Pirštai vieną po kito kartoja iki skausmo pažįstamus akordus. Staiga į virtuvę it viesulas įbėga penkiametis berniukas, protingomis akimis nužvelgia patalpą ir klausia:
- Tėveli, o kuo tu būsi kai suaugsi?

http://ping.fm/5rKs4

No comments: