Taisyklė

2011-11-14

Taisyklė

Auksinė verslo taisyklė: su kitais elkis taip, kaip jie norėtų su tavimi pasielgti.

http://ping.fm/7bWel

No comments: