Neteisybė

2011-12-13

Neteisybė

Tikintysis meldžiasi:
- Dieve! Kodėl pasaulis toks neteisingas? Vieni nuolat nusideda, bet lobsta, o kiti gyvena pamaldžiai ir visada skursta!
Pasigirsta balsas iš dangaus:
- Kaip tau atrodo kas kaltas?
Tikintysis:
- Čia ir vaikui aišku, kad žydai kalti. Nesuprantu, viešpati, kaip tu gali juos pakęsti?
Balsas:
- ...mamą labai myliu...

http://ping.fm/djNzF

No comments: