Išvada

2012-01-24

Išvada

Praslinkus pirmiems 10-čiai metų negyvenamoje saloje Robinzonas Kruzas suprato, kad negražių moterų nebūna.
Praėjus antram dešimtmečiui jis suprato, kad ta pati taisyklė galioja ir vyrams.

http://ping.fm/tebyw

No comments: