Dvipatystė

2012-01-10

Dvipatystė

Vienas anglas seras vedė iš karto tris moteris.
- Kodėl būtent tris? - klausia jo kiti serai.
- Vienos man - per mažai, o keturių - per daug!
- Tai tada reikėjo dvi imti.
- O dvipatystė uždrausta karalienės įstatymais!

http://ping.fm/LvC0B

No comments: