Meteorologai

2012-02-13

Meteorologai

Ėmė kartą ir nusprendė žmonės sušaudyti meteorologus už tai, kad šie niekada nepasako tikslių prognozių. Surinko visus mirtininkus į vieną aikštę ir užrištomis akimis pastatė prie sienos. Prieš juos išsirikiavo ginkluotų kareivių būrys. Staiga iš minios pasigirsta balsas:
- Palaukite! Gal nereikia jų sušaudyti, a? Jie mums dar gali praversti!
- Kokie jūsų pasiūlymai? - klausia rūstus teisėjas.
- Siūlau juos pakarti... Bent jau vėjo kryptį teisingai rodys.

http://ping.fm/RZQzb

No comments: