Cigaretė

2012-02-09

Cigaretė

Restorane sėdi vaikinas ir rūko. Prie gretimo stalelio sėdi moteris.
- Atsiprašau, jaunuoli, gal galite užgesinti cigaretę? Ji mane labai erzina.
- Tik pamanykite!.. Jus ši cigaretė labai erzina?! Mane ji tiesiog ŽUDO!

http://ping.fm/NMr5W

No comments: