Antausis

2012-02-15

Antausis

Tėvas ir sūnus stovėdami perone laukia traukinio. Vagonams sustojus jie skubiai meta savo bagažą į vidų, tačiau nesuspėja. Traukinys lėtai pajuda iš vietos, o tėvui ir sūnui telieka stebėti kaip vagonai su jų daiktais dingsta horizonte. Staiga tėvas atsisuka ir skelia riebų antausį sūnui.
- Tėvai, už ką?!
- O ką daryt, sūnau?... Ką daryt?!

http://ping.fm/EmGxN

No comments: