Karas

2012-02-20

Karas

Viena prieš kitą išsirikiavusios stovi prancūzų ir anglų kariaunos. Karvedys prancūzas išjoja į priekį ir taria:
- Ponai, jūs pirmi šaukite!
- Ne, sere, pirmi šaukite jūs! - atsako kolega anglas.
- Juk ne maži vaikai esam. Mūšį pradėsite jūs!
- Ne! Mums būtų didelė garbė jei pirmi šausite jūs!..
Taip slinko 98-ieji Šimtamečio Karo metai.

http://ping.fm/TVp5m

No comments: