Globalinis atšilimas

2012-03-27

Globalinis atšilimas

Kovokite su globaliniu atšilimu tausodami elektros energiją! Išjunginėkite Num Lock!

http://ping.fm/JAbWS

No comments: