Slėpynės

2012-03-05

Slėpynės

Rojuje Archimedas, Paskalis ir Niutonas žaidžia slėpynes. Archimedo eilė ieškoti. Jis nusisuka ir pradeda garsiai skaičiuoti. Paskalis kažkur toli nubėga, o Niutonas susiranda medžio šaką ir aplink save ant žemės braižia taisyklingą kvadratą, kurio kraštinė yra 1m ilgio. Archimedas baigia skaičiuoti ir pradeda paiešką. Iš karto pamato Niutoną ir šukteli:
- Štai! Matau Niutoną...
- A-a-a... Ne. Suklydau. Niutonas kvadratiniame metre - Paskalis!

http://ping.fm/pljku

No comments: