Medžiodojas

2012-03-09

Medžiodojas

Žiemą miške pasiklydo medžiotojas. Brenda per pusnis ir šaukia:
- Gelbėkite! Padėkite! A-uuu!
Staiga kažkas patapšnoja jam per petį. Žmogelis atsisuka ir pamato didelį lokį:
- Kodėl ramiai miegoti neleidi? - klausia žvėris.
- Aš pa-pasiklydau...
- Tai kam čia šūkauji?
- Ti-tikiuosi, kad kas nors iš-išgirs...
- Na, aš išgirdau. Ar palengvėjo?..

http://ping.fm/dj4Pt

No comments: