Džentelmenas

2012-04-30

Džentelmenas

Britai lakūnai Antrojo Pasaulinio karo metu skrenda bombarduoti vieną iš nacistinės Vokietijos miestų.
- Apačioje matau kažkokius civilius, sere!
- Teks ir juos sunaikinti!
- Bet šių civilių tarpe daug moterų, sere!
- Padarykite tai kuo mandagiau, kaip ir priklauso tikram džentelmenui!..

http://ping.fm/LDI6Y

No comments: