Išdaužė langą

2012-05-07

Išdaužė langą

Dukra klausia motinos:
- Mamyte, ar galiu eiti į vakarėlį?
- Gali. Tik su viena sąlyga! Neišsidaušk savo langelio!
Nepamąstė mergina ir neteko savo nekaltybės tą vakarą. Grįžta paryčiais namo ir ašarodama guodžiasi mamai:
- Mamyte, nepyk! Aš išsidaužiau savo langelį...
Motina, žinoma, puola į isteriją. Nutempia dukrą pas tėvą:
- Štai! Pasigėrėk! Tavo dukrelė langelį išsidaužė!..
Tėvas, skaitydamas rytinę spaudą, ramiai atsako:
- Ko tu nerviniesi? Kai aš tave į žmonas ėmiau, tai net lango rėmo nebuvo.

http://ping.fm/8m8hv

No comments: