Kariai

2012-05-15

Kariai

Prie laužo sėdi ir gerdami degtinę apie savo sugebėjimus giriasi anglas jūrų pėstininkas, amerikietis "žalioji beretė" bei rusas desantininkas. Išgėrė 100g anglas ir pradėjo:
- Aš galiu pranerti 100 metrų po vandeniu, nepastebėtas sušaudyti visą būrį priešo kareivių ir gyvas, sveikas grįžti atgal!
- Menkniekis! - sušunka amerikietis, išgeria dar 100g ir giriasi, - Aš galiu pranerti 500 metrų po vandeniu, nepastebėtas plikomis rankomis sunaikinti priešų kuopą ir nesužeistas grįžti atgal!
Nieko nepasakė rusas desantininkas. Tylėdamas atsistojo, nusimovė kelnes ir 3.14mpalu pamaišė žarijas...

http://ping.fm/lpcz3

No comments: