Gailestis

2012-07-20

Gailestis


Nesigailėk praėjusių laikų! Juk jie tavęs tai nepagailėjo...

http://goo.gl/fQe4g


No comments: