Išpažintis

2012-07-10

Išpažintis

Parapijietis eina išpažinties pas katalikų kunigą:
- Nusidėjau, tėve, aistringai pamilau.
- Ką tu pamilai, sūnau mano?
- Man sunku apie tai kalbėti...
- Nepamiršk, kad eini išpažinties. Beje, gali nesigėdinti. Aš puikiai žinau visas pamaldžias parapijos merginas. Gal tu pamilai Eleną?
- Ne.
- Tada turbūt tavo širdį užkariavo Marija.
- Oi, ne!
- Nejau tu nusižiūrėjai Margaritą?
- Ne, tėve. Aš pamilau Antaną...
- Kaip tu galėjai, sūnau mano?! Juk Antanas - protestantas!

http://goo.gl/ukFEB

No comments: