Paradoksas

2012-07-11

Paradoksas


- Tėveli, kas yra paradoksas?
- Na, sūnau, pavyzdžiui: laikrodis gali eiti gulėdamas ir stovėti kabėdamas.

http://goo.gl/8wGu5


No comments: