Nerimas

2012-10-22

Nerimas


- Dukrele, daugiau nesikviesk nakčiai savo vaikino pas mus į svečius. Tu juk supranti kaip mane tai neramina?
- Gerai, mamyte. Nuo šiol vakarais aš eisiu pas jį. Tegul jo mama nervinasi...

http://goo.gl/UL7CI


No comments: