Sakinys

2012-10-08

Sakinys


Šiame sakinyje - trisdešimt dvi raidės.

http://goo.gl/yP6xU


No comments: