Žemė

2012-10-18

Žemė


Kaime.
- Kaimynėl, aš nusipirkau dar 10 ha dirbamos žemės.
- Žinau. Radau tavo arklį už tvarto pasikorusį.

http://goo.gl/MMXfj


No comments: