Žinios

2012-10-02

Žinios


cos60+sin90+(sin120*tg30)(ctg90+cos380)= ...
Na, taip, tamsta matematikos dėstytoja, mums šių žinių tikrai prireiks gyvenime!

http://goo.gl/x0DCI


No comments: