Degtinė

2012-11-02

Degtinė


Apart degtinės, rusai dar moka gaminti skanų alų... Bet negamina!

http://goo.gl/oXprw


No comments: