Pirtis

2012-12-14

Pirtis


- Panele, nueikime kartu į pirtį! Nusiprausime.
- Neisiu! Aš ne tokia!
- Kokia "ne tokia"? Jūs ką, nesiprausiate?..

http://goo.gl/WXVqJ


No comments: