Liūdesys

2013-01-30

Liūdesys


Liūdna darosi kai eini per kapines. Dar liūdniau - kai jose lieki.

http://goo.gl/ugdJW


No comments: