Malda

2013-03-12

Malda


- Alio, Petrai? Pas mus namuose labai smirdi benzinu bei dujomis. Aš bijau! Kuo greičiau grįžk!
- Nusiramink, brangioji. Užsidek žvakelę, pasimelsk...

http://goo.gl/1R6tM


No comments: