Nekaltybės diržas

2013-03-27

Nekaltybės diržas


Viduramžiai. Riteris, prieš iškeliaudamas į kryžiaus žygį, uždeda savo žmonai nekaltybės diržą.
- Kam to reikia? - vos tik išjojus pro vartus klausia ginklanešys. - Juk ji ir taip baisi. Kas prie jos lįs?
- Žinau, bet grįžęs galėsiu pasakyti, kad raktą pamečiau.

http://goo.gl/xeaGS


No comments: