Užrašas

2013-03-15

Užrašas


Užrašas ant psichiatro kabineto durų:
"Prašau laikytis tylos. Prisiminkite, jūs - ne vieni. Jie jus girdi... Jie visur!.."

http://goo.gl/y2mpA


No comments: